ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 
- senioři nad 65 let: 1800,-Kč
- dospělí: 3.300,-Kč (včetně studujících)
- žáci a dorost: 1.500,-Kč
- placení členských příspěvků je pro čestné členy dobrovolné
- nehrající člen: 200,-Kč

 
Členské příspěvky hraďte vždy do 31/5 bežného roku na účet klubu číslo: 422960319/0800 s rodným číslem bez lomítka jako variabilním symbolem. 
 
PLATBY ZA HALU prosím posílejte na účet klubu určený pro platbu haly 
5821213399/0800  a do poznámky uveďte prosím o jakou hodinu se jedná, např. úterý 20-19 Nováček.
 
BRIGÁDY
 
 
Každý člen má povinnost odpracovat 10hodin/rok, anebo zaplatit  za každou neodpracovanou hodinu 100,-Kč.  Tuto povinnost nemají děti do 12-ti let, senioři nad 70 let a čestní členové.
 
 
Brigádnický rok bude ukončen vždy k 30/6 běžného roku. Tzn.že odpracované hodiny na stavbě haly se budou započítávat do následujícího roku. Evidenci provádí správcové
 
Každý člen má povinnost odpracovat 10hodin/rok, anebo zaplatit  za každou neodpracovanou hodinu 100,-Kč.  Tuto povinnost nemají děti do 12-ti let, senioři nad 70 let a čestní členové.
 
 
Brigádnický rok bude ukončen vždy k 30/6 běžného roku. Tzn.že odpracované hodiny na stavbě haly se budou započítávat do následujícího roku. Evidenci provádí správcové
Každý člen má povinnost odpracovat 10hodin/rok, anebo zaplatit  za každou neodpracovanou hodinu 100,-Kč.  Tuto povinnost nemají děti do 12-ti let v letošním roce děti ročník narození 2009 včetně a mladší), senioři nad 70 let a čestní členové.
 
Brigádnický rok bude ukončen vždy k 30/5 běžného roku. Tzn.že odpracované hodiny na stavbě haly se budou započítávat do následujícího roku. Evidenci provádí správcové
 
Platí pro kalendářní rok 2019 a následující