Členské příspěvky pro rok 2014

 Tenisový klub LTC Houštka Stará Boleslav, sídlo : Houštka 1259, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav PSČ: 25001, web: www.tenishoustka.cz

 

Členské příspěvky pro rok 2014 byly stanoveny a schváleny členskou schůzí následovně:

- senioři nad 65 let: 1800,-Kč
- dospělí: 3.300,-Kč
- dorost a studující: 1.000,-Kč
- žáci bez rozdílu věku: 700,-Kč
- placení členských příspěvků je pro čestné členy dobrovolné
- nehrající člen: 200,-Kč
Členské příspěvky prosím uhraďte na účet klubu číslo: 422960319/0800 s datem narození jako variabilním symbolem ve formátu DDMMRRRR. Příspěvky lze vyjímečně uhradit i hotově u správců.

 

Dále výkonný výbor rozhodl o povinnosti členů odpracovat nebo zaplatit brigády.  

Brigády jsou dobrovolné pro děti do 15 let a pro seniory nad 65let

Každý člen má povinnost odpracovat 10hodin/rok, anebo zaplatit za každou neodpracovanou hodinu 100,-Kč Tuto povinnost nemají čestní členové a členové výboru.
Brigádnický rok bude ukončen vždy k 30/9 běžného roku. Tzn.že odpracované hodiny na stavbě haly se budou započítávat do následujícího roku.
Evidenci a výběr peněz provádí správcové

 

V Houštce dne 6.5.2014